Siirry sisältöön

Käyttöehdot

Amazing City verkkopalveluiden yleiset käyttöehdot
Siirry sisältöön

TIETOA AMAZING CITY (www.amazingcity.fi) VERKKOSIVUSTOISTA

Amazing City:n verkkokauppa on Amazing City:n toteuttama verkkopalvelu, jossa välitetään Amazing Cityn tarjoamia palveluja.  Kaikki maksutapahtumat kulkevat maksupalveluvälittäjän (Paytrail) kautta.

Sivustoilla on SSL-varmenne, jolla palveluntarjoajan identiteetti on varmennettu ja käyttäjän koneen ja palvelimen välinen yhteys on salattu. Verkkopalveluissa ei säilytetä mitään asiakkaan maksutapahtumaan liittyviä tietoja, kuten luottokortti- tai pankkitilinumeroita. Maksutapahtuma on salattu ja siinä noudatetaan luottokunnan ja pankkien turvamääräyksiä.

REKISTERISELOSTE 15.4.2020 (Henkilötietolain 523/99 10§:n mukaan)

1. Rekisterinpitäjä

Amazing City Oy
Kokkomäentie 50
36600 Pälkäne
Puh. 0400 734 174
Y-tunnus: 2798569-8

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Amazing City Oy
Heikki Närvänen
Puh. 0400 734 174

3. Rekisterin nimi

Amazing City Oy:n verkkokaupan asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste

Asiakastietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun tai sopimukseen rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteen hoito ja kehittäminen, verkkopalvelujen oston vahvistaminen sekä verkossa tehtyjen varausten identifiointi. Yrityksen oma markkinointi sekä viestintä. Rekisterinpitäjän liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittäminen.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaista seuraavia henkilötietoja:

  • Asiakkaan etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite
  • Kansalaisuus
  • Ostettua palvelua koskevat tiedot
  • Asiakkaan itse antamat tiedot

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan antamat tiedot

8. Henkilötietojen vastaanottajat

Rekisterinpitäjä saattaa käyttää palvelujensa toteuttamiseksi alihankkijaa tai alihankkijoita, jotka tarvitsevat tietoja oman palvelunsa toteuttamiseksi.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin. Henkilötietolain 22 a §:n 1 momentin mukaan henkilötietoja voidaan kuitenkin siirtää EU:n jäsenvaltioiden tai ETA:n ulkopuolelle siltä osin, kun komissio on henkilötietodirektiivin mukaisesti todennut, että kyseisessä maassa taataan tietosuojan riittävä taso. Amazing City käyttää palveluissaan Woocommercen sekä Googlen palveluita, joiden kautta saattaa siirtyä tietoja (esim. asiakkaan IP-osoite ja yhteystietoja) EU:n ulkopuolelle. Amazing City vastaa kolmansien osapuolten kanssa tehtävästä henkilötietojen käsittelystä henkilötietolain mukaisesti.

10. Henkilötietojen säilytysaika

Asiakasrekisterissä olevia asiakkaan henkilötietoja käsitellään asiakkuussuhteen ajan. Asiakkuuden päättymisen jälkeen tietoja voidaan kuitenkin säilyttää ja käsitellä jos se on tarpeen reklamaatioasioiden käsittelyä varten. Asiakasrekisterissä olevien tietojen säilytysajassa noudatetaan myös lain edellyttämiä säilytysaikoja kuten kirjanpitolakia. Kirjanpitolain vaatimia tietoja säilytetään niin kauan kuin kirjanpitolaki edellyttää.

11. Rekisteröidyn oikeuksista

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Vuorovaikutuksen kulmakivet

Osa 1. “Face to face” on nyt  “screen to screen”            

Lue koko artikkeli >

Töihinpalaajan niksinurkka

Töihin orientoitumiseen ja yleiseen lomalta paluun tasaukseen on muutama yleispätevä ja kokeiltu niksi.

Lue koko artikkeli >

Levosta ja latautumisesta

Vanha kesämökki on kuin kunnianhimoisesti töitä tekevän ihmisen mieli. Aina on vielä se yksi asia, joka pitäisi hoitaa. Työlista pitäisi välillä saada myös tyhjäksi. Mutta miten?

Lue koko artikkeli >

Eteenpäin!

14 vuotta jatkuvasti kehittyvää elämystuotantoa takana ja määrättömästi kutkuttavia näköaloja edessä. Mitä on tehty, mihin ollaan menossa ja mitä annettavaa Amazing Tampereen blogilla on sinulle.

Lue koko artikkeli >